Puutuotealan palvelut
Laari® Palvelu
Referenssejä

Puutuotealan palvelut

 

Puutuotealan palvelut on tarkoitettu puuyrityksille sekä niiden palveluntuottajille.


Wood Innovation Network (WIN)

Wood Innovation Network (WIN) -hankkeen tavoitteena on Itä-Suomen alueella toimivien kasvu-, kehitys- ja muutoshaluisten puualan yritysten sekä Itä-Suomen alueella toimivan puualan innovaatioverkoston uusiutuminen yhteistyön avulla ja markkinoiden edellyttämällä tavalla. Tavoitteen saavuttamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi suositaan vähähiilisiä ratkaisuja. 

Hankkeen kohderyhminä ovat puutuoteyritykset, puutuoteyrityksille palveluja tuottavat yritykset, rakentamisen liiketoimintaketjuun kuuluvat yrityset, puuteollisuusalan liikeidean kehittäjät, aloittavat yritykset ja liiketoiminta-aluettaan uudistavat tai laajentavat yritykset sekä vahvaan kasvuun ja vientiin tähtäävät yritykset.

Hankeen keskiset tavoitteet ja sisältö:

1. Kansainvälistymis- ja vientiosaamisen lisääminen sekä uusien vientiasiakkuuksien tunnistaminen

2. Puurakentamisen erilaiset pilot-kohteet, tuotekehitys ja puuelementeistä rakentaminen

3. Strategiset TKI:n ja tuotannon kumppanuudet

4. Puuteollisuuden uusiutuminen

Hanketta toteuttavat vuosina 2015-2017 yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Aluekehityssäätiö, Navitas Kehitys Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy sekä mukaan tulevat yritykset.

Hankkeen rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR), kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Pohjois-Savon liitto. Muut osarahoittajat ovat Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.


HANKKEEN TOTEUTUS ON SIIRTYNYT 1.1.2017 ALKAEN SONKAJÄRVEN KUNNALLE
Ota yhteyttä

Ari Luttinen

kehittämispäällikkö
ari.luttinen(at)sonkajarvi.fi
041 441 9141

Skype: ari.luttinen