Viestintä ja tiedonhallinta

Viestinnän ja tiedonhallinnan koulutukset ovat suunniteltu sekä johto- että esimiestehtävissä ja käytännön työtehtävissä toimiville henkilöille.Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman ajankohtaista tietoa ja taitoa työtehtävien tueksi. Kohderyhmänä ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat.

Seuraavat tapahtumat