Tuloksellinen ja tavoitteellinen sihteerityö

Viestintä ja tiedonhallinta 30.09.2020 09:00 Ilmoittaudu Pdf - Tuloksellinen ja tavoiteellinen sihteerityö verkkokoulutus.pdf Tapahtuman tiedot
Aika30.09.2020 09:00 - 30.09.2020 16:00
PaikkaVerkkokoulutus

Koulutus sopii erityisesti sihteereille ja toimistotyöntekijöille.** Koulutuksen sisältöä: Itsensä johtamisen mahdollisuudet ajankäytön hallinnassa.* Vuorovaikutustaitoja kehittämällä vaikuttavaan viestintään.* Motivaation ja asenteen merkitys tuloksellisuudelle ja työssä jaksamiselle.* Ajanhallinnasta lisää voimavaroja.* Ajanhallinta on mielenhallintaa.* Työssä jaksaminen ja stressin vähentäminen.* Työyhteisön valmentaminen ja kouluttaminen kannattaa: - tuottavuus paranee, kun jaksaminen ja toimintatavat paranevat, siten myös organisaation kilpailukyky paranee.* - hyvinvoiva, sitoutunut ja motivoitunut työntekijä viihtyy organisaatiossa sekä tekee hyvää tulosta, samalla työntekijöiden vaihtuvuus vähenee.* - valmennus on irtiotto arjesta ja siten parantaa tiimihenkeä ja yhteistyötä.* - valmennuksella on sairauspoissaoloja vähentävä ja siten sairauskuluja pienentävä vaikutus.* - Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. "Yksi euro tuo siis kuusi euroa takaisin".*