Maa-aineslupien voimassaolo, vakuudet ja menettely

Sopimusoikeus ja lainsäädäntö 26.08.2020 09:00 Ilmoittaudu Pdf - Maa-ainesluvat oikeuskäytännön kautta. Maa-aineslupien voimassaolo, vakuudet ja menettely  I ja II.pdf Tapahtuman tiedot
Aika26.08.2020 09:00 - 26.08.2020 12:00
PaikkaVerkkokoulutus

Maa-aineslupien käsittelijät.** Vakuuden asettaminen.** Muutoksia tiedoksiantomenettelyyn.**julkipanoista sähköiseen tiedoksiantoon.** Hallintopakkomenettely maa-ainesasioissa.** Muuttunut muutoksenhaku maa-aineslain mukaisissa asioissa •muutoksia lainsäädäntöön.