Maa-aines luvat oikeuskäytännön kautta

Sopimusoikeus ja lainsäädäntö 25.08.2020 09:00 Ilmoittaudu Pdf - Maa-ainesluvat oikeuskäytännön kautta. Maa-aineslupien voimassaolo, vakuudet ja menettely  I ja II.pdf Tapahtuman tiedot
Aika25.08.2020 09:00 - 25.08.2020 12:00
PaikkaVerkkokoulutus

Maa-aineslupien käsittelijät.**Maa-ainesluvat oikeuskäytännön kautta Luvan myöntämisedellytykset.** Asetettavat lupamääräykset.** Luvan myöntämisen esteet.**