Hankintatoimi

Koulutustarjonta keskittyy hankintatoimen eri osa-alueisiin ja ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on hankintojen lainmukainen ja mahdollisimman kitkaton toteutuminen. Kohderyhminä ovat sekä hankintoja tekevät sekä palveluja ja tuotteita myyvät tahot.