EU-osaaminen / projektikoulutus

Koulutukset keskittyvät etenkin EU-hankkeiden ja projektien talous- ja asiakirjahallintoon, arviointiin sekä hankesuunnitteluun.

Koulutukset selvittävät osallistujille mm. EU:n uuden ohjelmakauden 2014-2020 keskeisimpiä rahoitusvälineitä alueellisiin ja kansallisiin kehittämishankkeisiin sekä valmiuksia tarvelähtöiseen hankesuunnitteluun.

Koulutukset on suunnattu kaikille, jotka jatkossa osallistuvat EU-rahoittetujen hankkeiden suunnitteluun tai totutukseen Suomessa sekä hankkeita toteuttavien organisaation johdolle ja hankkeita toteuttaville projektitiimeille. Erityisesti koulutukset soveltuvat kuntien, oppilaitosten, korkeakoulujen, elinkeinoyhtiöden ja yhdistysten henkilökunnille.