Asiakaspalvelu ja hyvinvointi

Koulutukset tarjoavat sekä johto- että esimiestehtävissä toimiville ja käytännön tehtävissä oleville henkilöille ajankohtaisia apuvälineitä ja työkaluja asiakaspalveluun ja oman työn kehittämiseen. Kohderyhmänä ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat.