Yritysryhmäprojektointi
Projektitoteutus ja -hallinnointi
Kehittämishankkeistaminen
Hanketoteutus ja -hallinnointi
Hallinnon tukipalvelut
Referenssejä

Yritysryhmäprojektointi

 


Yritysryhmäprojektointi on tarkoitettu yrityksille, jotka suunnittelevat yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja tarvitsevat tukea projektisuunnitelman tekemiseen.


Yritysryhmäyhteistyön hyötyjä

  • Yritysten välisen yhteistyön tiivistyminen
  • Tiedon ja kokemusten vaihto yritysten välillä
  • Yritysten liiketoiminnan kasvu ja kehittyminen

Toteutusvaiheet

  1. Yritysryhmän tarpeiden selvittäminen (neuvottelut ja työpajat)
  2. Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
  3. Tarvittavan osaamisen selvittäminen
  4. Ratkaisusuunnittelu (projektointi)

Yritysryhmäprojektoinnissa hyödynnetään Suomen Aluetutkimus FAR® Tiedonhankinta ja analysointi- sekä Aluekoulutus® Koulutuspalveluita.

Tulos

Kirjallinen projektisuunnitelma, joka pitää sisällään selkeän tavoiteasettelun, tavoitteiden seurantasuunnitelman, toimenpidesuunnitelman, toteutusresurssit, toteutusaikataulun, kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja yhteiset pelisäännöt.

Tutustu referensseihimme

 


Ota yhteyttä

Sirpa Remes

talouspäällikkö
sirpa.remes(at)aluepro.fi
040 741 8911

Skype: sirpa.remes