Yritysryhmäprojektointi
Projektitoteutus ja -hallinnointi
Kehittämishankkeistaminen
Hanketoteutus ja -hallinnointi
Hallinnon tukipalvelut
Referenssejä

Referenssejä

Maaseutuyrittäminen ja maatilatalous

 • KARPE - Karjatilan kannattava peltoviljely -hanke (2009-2012)
 • Kuntosavotta -hanke (2008-2012)
 • M@@TK -hanke (2008-2012)
 • Jatkuvuutta yli sukupolvien -hanke (2008-2011)
 • Euroiksi - Menestyvä Maatilayritys -hanke (2008-2011)
 • Maito-Savon Maitoketjun kehittämishanke (2008 - 2010)
 • Maito-Savon Runko -hanke (2007-2008)
 • Maatilojen ATK -hanke (2005-2008)
 • Maitomestarit -hanke (2004-2008)
 • Sukupolvenvaihdosten tehostaminen Pohjois-Savossa -hanke (2004-2008)
 • Maitotilojen liikkeenjohto esiselvitys (2007)
 • Kestävä karja esiselvitys (2006-2007)
 • AATE - Alkioanalytiikalla tehoa Pohjois-Savon lypsykarjan jalostukseen -hanke (2005-2007)
 • ProLaatu -hanke (2005-2007)
 • Pelto tuottamaan -hanke (2004-2007)
 • HAKA - Huippueläimet Pohjois-Savosta -hanke (2004-2006)  
 • Laari® - maatalouden sähköinen koulutuskalenteri (2004 =>)
 • Etteenpäe – karjatilojen laatuhanke (2002-2005)
 • Maatilan mahdollisuus Kehitystä tiloille -hanke (2002-2005)
 • Maatilojen ATK –valmiuksien ja navettateknologian kehittämishanke (2002-2005)
 • Voimaa ja virettä -hanke (2002-2003)
 • Lypsykarjan terveydenhuolto -hanke

Metsä ja metsäenergia

 • Pienpuusavotta -hanke (2013-2015)
 • Kainuun Metsätoimistot -yritysryhmäprojekti (2012-2014)
 • Laatuhake -yritysryhmäprojekti (2010-2012)

Puutuoteala

 • Eastwood –Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelma (2011-2014)

Ympäristötoimiala

 • Sähköinen Maanosaaja (2014)
 • Rural Cleantech Finland® - Poweria maaseudun ympäristöliiketoimintaan -hanke (2013-2014)
 • Biokaasusta liiketoimintaa Pohjois-Savossa -yritysryhmäprojekti (2012-2013)
 • Biokaasu ja uusiutuva energia Kainuu -yritysryhmäprojekti (2012)
 • Envitecpolis Oy (liiketoiminta käynnistetty 2008)
 • Envitecpolis koordinaatio (2006-2008)
 • KIPPO - Kierrätyspolttoaineen pienpoltto -yritysryhmäprojekti (2007)
 • Maatilan biokaasulaitoksen riskien kartoitus ja menettelytapojen laatiminen -hanke (2004-2006)
 • Ylä-Savon ympäristöalan verkosto -hanke (2002-2005)