Yritysryhmäprojektointi
Projektitoteutus ja -hallinnointi
Kehittämishankkeistaminen
Hanketoteutus ja -hallinnointi
Hallinnon tukipalvelut
Referenssejä

Kehittämishankkeistaminen

 

Kehittämishankkeistamispalvelu on tarkoitettu toimialakohtaisia ja yritysryhmiä tukevia kehittämishankkeita suunnitteleville yhteisöille.


Toteutusvaiheet

  • Lähtökohdan ja tarpeiden selvittäminen 
  • Tavoitteiden määrittäminen
  • Toimenpiteiden suunnittelu
  • Toteutuksen kannalta tarvittavan osaamisen määrittäminen ja mahdollisten yhteistyöneuvotteluiden toteuttaminen
  • Toteutusresurssien määrittely
  • Kustannusarvion määrittely
  • Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen ja rahoitussuunnittelu
  • Seurannan ja tuloksellisuuden arvioinnin suunnittelu
  • Riskien arviointi ja varautumissuunnittelu

Kehittämishankkeistamisessa hyödynnetään Suomen Aluetutkimus FAR® Tiedonhankinta ja analysointi- sekä Aluekoulutus® Koulutuspalveluita.

Tulos

Kirjallinen hankesuunnitelma ja rahoitushakemus, jotka pitävät sisällään selkeän lähtökohdan ja tarpeen kuvauksen, tavoiteasettelun, toimenpidesuunnitelman, toteutusresurssit, toteutusaikataulun, kustannusarvion, rahoitussuunnitelman, seuranta- ja tulosten arviointisuunnitelman  sekä riskiarvion ja varautumissuunnitelman.

Tutustu referensseihimme


Ota yhteyttä

Sirpa Remes

talouspäällikkö
sirpa.remes(at)aluepro.fi
040 741 8911
Skype: sirpa.remes