Koulutuskalenteri
Sopimusoikeus ja lainsäädäntö
Asiakaspalvelu ja hyvinvointi
Sosiaali- ja terveystoimi
Talous- ja palkkahallinto
EU-osaaminen / projektikoulutus
Viestintä ja tiedonhallinta
Hallinto ja johtaminen
Hankintatoimi
Muut koulutukset
Tilauskoulutukset
Kaikki koulutukset kuukausittain

Tilauskoulutukset

Aluekoulutus toteuttaa osan koulutusohjelmassa mainituista koulutuksista myös tilauskoulutuksina. 

Järjestämme Kunnallisen Yleisen Virka- ja Työehtosopimuksen (KVTES:n) määräyksistä yksilölliseen tarpeeseen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti sekä hallinnonalakohtaisesta räätälöityjä koulutuksia seuraavasti:

 - KVTES:n palkkamääräysten soveltaminen

 - KVTES:n työaika- ja vuosilomamääräysten soveltaminen

 - KVTES:n jaksotyöaikamääräysten soveltaminen

 - KVTES:n toimisto- ja yleistyöaikamääräysten soveltaminen

 - Harkittu työaikamuodon valinta tukee kunnan palvelujen tuottamista. 

Titania- koulutukseen voi yhdistää osan edellä mainituista koulutuksista. Aamupäivällä käsitellään työaikamuodon sopimusmääräyksiä ja iltapäivällä käydään läpi Titanian käyttämistä työajan suunnittelussa.

Aluekoulutus järjestää myös organisaatioiden kehittämiseen liittyvää räätälöityä koulutusta.