Ratkaisuja kuntien kehittämistarpeisiin

12.8.2014 12:23

Kun kunnassanne/yrityksissänne haetaan ratkaisuja esimerkkejä seuraaviin kysymyksiin:

- Miten hankkia tietoa kunnan alueella toimivien yritysten kehitystarpeista?
- Miten vastata kunnan alueella toimivien yritysten ja yritysryhmien kehitystarpeisiin yhä kustannustehokkaammin?
- Miten suunnitella kehittämishankkeita ja hankkia rahoitusta niiden toteuttamiseen?
- Miten suunnitella ja toteuttaa laadukasta koulutusta?

Ratkaisumme on kehittämispalvelupaketti, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

Yrityspalvelut ja yritysryhmien kehityspalvelut
- Yritys- ja yritysryhmäprojektointi
- Yritysryhmäprojektien toteutus ja hallinnointi
Tiedonhankintapalvelu
- Esimerkiksi kunnan alueella toimiville yrityksille suunnattu kehittämistarvekysely
Hankepalvelut
- Elinkeinoelämän ja kunnan esittämien kehittämishankkeiden suunnittelu (työpajat ja suunnitelmien kirjoittaminen)
- Rahoituksen hakeminen
- Kehittämishankkeiden toteuttaminen ja hallinnointi
Koulutukset
- Koulutussuunnittelu
- Koulutusten toteuttaminen

Palvelupakettimme lisäarvo kunnallenne:

- Tarpeistanne lähtevä tavoitteellinen ja vastuullinen kumppanuus.
- Käytettävissä vahvaa kehittämis- ja toimialaosaamista omaava Asiantuntijatiimi.
- Käytettävissä koko Aluekehityssäätiön osaamisverkosto.
- Ei kiinteitä kustannuksia, vaan kuluja syntyy, kun töitä tehdään.
- Palveluiden varmistettu saatavuus esim. sairastapauksissa (varamiesjärjestely).

Kysy lisää: 044 745 9770 tai mika.arffman@aluekehityssaatio.fi