Nimitysuutinen

27.6.2013 9:45

Sirpa Remes (tradenomi) on nimitetty säätiön talouspäälliköksi 1.4.2013 alkaen.